LiquidZooid

Project explores usage of periodic minimal surface geometry in architecture.

 

Block01~LiquidZooid    /EN

Project LiquidBlocksexplorestheme and usageofminimalsurface geometry. Project is concerned on triply periodic minimal surfaces (TPMS). I am triyng to apply specific features of minimal surfaces and manner how it forms continuous, liquid space for architectural design. Block01~LiquidZooid was done in winter semestr 2009/2010. It is next phase of the project LiquidBlocks. For defined site in city Pilsen in Czech Republic was proposed building ~LiquidZooid. It is part of re-developed area between historical center and maintrain station. Main task was to analyze feasibilityof the proposed foam based structure.

 

Block01~LiquidZooid    /CZ

V projektu ~LiquidBlocks analyzuji a hledám využití minimálních ploch, které na sebe periodicky navazují ve všech směrech (Triply Periodic Minimal Surface). Snažím se využít specifických vlastností těchto ploch a způsobu jakým tyto plochy utváří kontinuální, “tekutý“ prostor a obohatit o něj městské prostředí. Block01~LiquidZooid je prohloubením projektu LiquidBlocks, který byl zpracován v zimním semestru 2009/2010. Projekt je zaměřen na návrh a zpracování městského bloku / objektu vymezeného v projektu ~LiquidBlocks. Hlavním cílem bylo navrhnout a posoudit pěnovou strukturu bloku zhlediska její realizovatelnosti.

 

Project type:
Academic

Author:
Michal Bednar

Publication and exhibition:
Exhibition and lecture at Experimental Architecture Biennial in Prague.
Architekt / 03 2013 / czech architectural magazine
Architekt / 01 2010 / czech architectural magazine

Web:
Blog of the project
Presentation of the project at studio FLOW

 

 Comments are closed.